459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Mluvení ze spaní

Popis mluvení ze spaní

Fyziologie (jak to má fungovat)

Spánek je relaxační fáze organismu. Dochází ke snížení mozkové aktivity a částečné ztrátě vědomí. Člověk je méně citlivý na vnější podněty. Snížena je i tělesná teplota, tep a dech. Během spánku se lidem zdají sny, a to i pokud si je po probuzení nepamatují. Délka spánku je zcela individuální, ale průměrně se optimální doba uvádí kolem 7-8 hodin.

Etiopatogeneze (příčiny a mechanizmus onemocnění)

Mluvení ze spánku je podobně jako náměsíčnost spánková porucha, která se vyznačuje mluvením, zpíváním nebo výkřiky. Velmi často je doprovázena sny, které si ale jedinec po probuzení nemusí vybavovat.

Příčiny

  • stres, vypjaté emoce, psychický tlak
  • trauma z dětství

Příznaky

Vykřikování, zpívání nebo mluvení ze spaní, kterému může být zcela rozumět, ale také nemusí. Jedinec o svých projevech vůbec neví a často se i velmi diví. Mluvení ze spaní mohou doprovázet děsivé sny.

Komplikace

Komplikaci může přinášet porucha pro pacientovo okolí, které může být v noci vyrušováno jeho zvukovými projevy.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Tuto spánkovou poruchu není nutné nijak léčit, není totiž pro postiženého jedince ani pro jeho okolí nijak nebezpečná. Pokud se obtíže opakují, lze volit například psychoterapii.

(Informační zdroje stránky)